Sagor för godnattstunden

Viktigt att läsa för barnen.

Story images

Att läsa för sina barn i tidig ålder är viktigt för barnets språkutveckling. Det är också viktigt att barnen får möjlighet att skapa sina egna inre bilder genom att lyssna på en berättelse utan att samtidigt matas med yttre bildintryck. Detta ger barnet träning att så småningom göra det omvända, dvs att skriva ner en berättelse utifrån sina egna tankar. Sagoberättandet är därför viktigt ur många aspekter och är en del i barnets utveckling mot att förstå ord och sammanhang på sin väg mot att bygga sitt egna språk och kunna förstå sin omvärld. Det bidrar också till att skapa lust till egen läsning hos barnen.

Om sagorna

De flesta sagorna är gamla klassiska folksagor av HC AndersensBröderna Grimm och Charles Perrault.
Appen innehåller också en del nyskrivna sagor. Dessa är författade av Inga-Lill Ottosson. 

 

Spela memory